AB, tartışmalı ve eleştirilen yeni göç ve iltica kuralları için yol haritasını sunuyor

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni göç ve iltica anlaşmasına ilişkin karmaşık mevzuat hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi için önümüzdeki iki yıl içinde çalışmalara başlandı.

Komisyon tarafından bugün kabul edilen “Göç ve İltica Anlaşmasının Ortak Uygulama Planı”, tüm Üye Devletlerin yeni mevzuatı 2026 ortasına kadar uygulamaya başlaması için yasal ve operasyonel yol haritasını ortaya koyuyor.

Ortak uygulama planının bu yılın sonuna kadar Üye Devletler tarafından kabul edilmesi gerekecek.

Plan birbiriyle bağlantılı ve eş zamanlı uygulanması gereken pratik adımları içeriyor.

Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

“AB üyesi olmayan vatandaşların düzensiz gelişlerini yönetin ve hem sığınma hem de geri dönüş için hızlı, etkili ve kolaylaştırılmış prosedürlerin yanı sıra, başvuru sahiplerine ihtiyaçları doğrultusunda, adil, etkili, yeterli yaşam standartlarının sağlanmasını sağlamak için güçlü güvenlik önlemleri oluşturun. ve hızlı sığınma prosedürleri, etkili ve adil geri dönüş prosedürleri.” Birlik genelinde etkili ve istikrarlı bir sorumluluk paylaşımı oluşturmak, kalıcı ve yasal olarak bağlayıcı ancak esnek bir dayanışma mekanizması oluşturmak, bir hazırlık, acil durum planlaması ve krize müdahale sistemi oluşturmak, sığınmacıların temel haklarına daha fazla saygı duyulduğu bir sistem oluşturmak ve savunmasız insanlar, “entegrasyon alanındaki çabaları hızlandırıyor”.

Yıllar süren tartışmaların ardından kabul edildi

Göç ve iltica anlaşması, AB'nin 2015-2016 yıllarında karşı karşıya kaldığı yoğun düzensiz göç sonrasında hazırlanmış ve 2020 yılında Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilmişti. Ancak üye ülkeler arasında özellikle sorumluluk ve yük konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle onaylanması yıllar aldı. paylaşım.

AB ülkeleri tarafından 20 Aralık 2023'te imzalanan siyasi anlaşmanın ardından 10 Nisan'da Avrupa Parlamentosu (AP) ve 14 Mayıs'ta AB Konseyi tarafından kabul edildi.

Anlaşmanın içeriği

Yeni kurallar esas olarak göç yükünün ilk varış ülkelerinden kaldırılmasını ve tüm üyeler arasında dağıtılmasını amaçlıyor.

AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, sığınma taleplerinin hızlandırılması, başvuruları reddedilenlerin menşe ülkelerine dönüşlerinin hızlandırılması ve menşe ülkelerle iş birliğinin artırılması anlaşmanın diğer önemli unsurları arasında yer alıyor.

Yeni kurallara göre, sığınmacıların AB'ye varışlarından sonraki birkaç gün içinde kimlikleri belirlenecek ve verileri AB veri tabanında saklanacak. Bu, kişinin risk oluşturup oluşturmadığını ve kalmasına izin verilip verilmeyeceğini belirleyecek.

Eğer bir ülke çok fazla yük taşıdığını hissediyorsa daha fazla dayanışma isteyebilecektir. Kriz durumlarında 27 üye ülkenin tamamı birlikte karar verecek.

Yeni anlaşma aynı zamanda güvenli oldukları beyan edilen kişilerin menşe veya geçiş ülkelerine daha hızlı sınır dışı edilmesine de olanak tanıyacak.

Çok eleştirildi

Uluslararası insan hakları örgütleri, göç ve sığınmayla ilgili yeni AB kurallarının sınır kontrollerinin genişletilmesine ve göçmenlerin kabul merkezlerinde aylarca gözaltında tutulmasına yol açabileceğinden korkuyor.

Ayrıca, “mücbir sebep” hallerinde üye ülkelere çeşitli muafiyetler sağlaması nedeniyle mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin somut olarak ihlal edilmesi riskine dikkat çekilmektedir.

Yeni kuralların, AB'nin üçüncü ülkelerle anlaşmalar yaparak “kendi sınırları dışında sınır kontrolü yapmasına” ve Avrupa'nın mültecileri koruma sorumluluğundan kaçmasına yönelik bir adım olduğu söyleniyor.

Anlaşma, tüm üye ülkeler tarafından onaylandıktan sonra 12 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir