Hane büyüklüğü 2023'te 3,14 kişiye düşecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun “İstatistiklerle Aile 2023” bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama aile büyüklüğü, 2023 yılında azalarak 3,14 kişiye düştü.

İllere göre bakıldığında 2023 yılında ortalama hane büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,86 ​​kişi ile Şırnak oldu. Bu ili 4,67 kişi ile Şanlıurfa ve 4,61 kişi ile Batman takip etti.

Ortalama hane büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Çanakkale olarak hesaplandı. Bu illeri 2,6 kişiyle Giresun ve 2,61 kişiyle Balıkesir takip etti.


Yalnız yaşayanların oranı ise %19,7 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2015 yılında yüzde 14,4 olan tek başına yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hanelerin oranının 2023 yılında yüzde 19,7'ye çıktığı belirlendi.

Tek aile biriminden oluşan hanelerin payı 2015'te %66,9'dan 2023'te %63,8'e düştü. Ancak aynı dönemde geniş aile olarak tanımlanan, en az bir aile biriminden ve diğer ailelerden oluşan hanelerin payı da 2015'te %66,9'dan %63,8'e düştü. yüzde 16,5'ten yüzde 13,2'ye düştü.

Aile birimi olmayan çok kişilik hanelerin oranı 2015'te %2,2'den 2023'te %3,3'e yükseldi.


En yüksek tek kişilik hane oranı Gümüşhane'de kaydedildi

Aile türlerini illere göre incelersek, geçen yıl tek kişilik aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 30,4 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 29,2 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun takip etti.

Tek kişilik hane oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,8 ile Van ve yüzde 11,9 ile Diyarbakır takip etti.

Aynı dönemde tek aileli hane oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 72,2 ile Gaziantep oldu. Bu ili yüzde 71,7 ile Diyarbakır ve yüzde 71,6 ile Şanlıurfa takip etti. Tek aileli hane oranının en düşük olduğu il ise yüzde 50,8 ile Gümüşhane oldu. Bunu yüzde 50,9 ile Tunceli, yüzde 54,1 ile Artvin takip ediyor.


Ailelerin yüzde 10,6'sı çocuklu tek ebeveynlerden oluşuyor

Türkiye'de 2023 yılında toplam ailelerin yüzde 10,6'sı tek ebeveynli ve çocuklardan oluşacak. Toplam ailelerin %2,4'ünün baba ve çocuklardan, %8,2'sinin ise anne ve çocuktan oluşan ailelerden oluştuğu belirlendi.

Tek ebeveynli ve çocuklu aile oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 13,2 ile Elazığ olarak kaydedildi. Bu ili yüzde 12,9 ile Bingöl ve yüzde 12,7 ile Adana takip etti. Oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,4 ile Ardahan, yüzde 8 ile Kars ve yüzde 8,1 ile Yozgat oldu.

Anne ve çocuktan oluşan ailelerin toplam aile içindeki oranının en yüksek olduğu iller yüzde 10,3 ile Elazığ, yüzde 10,2 ile Bingöl, yüzde 9,9 ile Adana olurken, oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5,2 ile Ardahan ve yüzde 10,2 ile Adana oldu. Yüzde 6.'sı Yozgat ve Kars oldu.

Baba-çocuk oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,6 ile Kilis ve Malatya, yüzde 3,2 ile Hatay olurken, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,8 ile Nevşehir, yüzde 1,9 ile Tokat ve Sinop oldu.


Geniş aileler çoğunlukla Hakkari'de bulunuyor

Geniş aile hanesi oranının en yüksek olduğu il 2023 yılında yüzde 20,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 18,9 ile Batman ve yüzde 17,5 ile Bartın takip etti. Oranın en düşük olduğu il ise yüzde 9,1 ile Eskişehir oldu. Bu ili yüzde 9,9 ile Çanakkale ve yüzde 10 ile Ankara takip etti.


Akraba evliliğinin en fazla olduğu il Mardin oldu.

2023 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci derece kuzeniyle akraba evliliği yapan 16 yaş ve üzeri kişilerin oranı yüzde 8,2 oldu. Akraba evlilikleri ilişki türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapanların yüzde 46,5'inin teyze/amca çocukları ile, yüzde 27,2'sinin amca çocuklarıyla, yüzde 26,3'ünün teyze çocuklarıyla evli olduğu görüldü.

2010 yılında resmi evliliklerin yüzde 5,9'u kan hısımları arasında gerçekleşirken, bu oran istikrarlı bir düşüş göstererek 2018'de yüzde 4,3'e, 2023'te ise yüzde 3,2'ye geriledi.

Geçen yıl toplam evliler arasında son evliliğinde akraba evliliği yapan 16 yaş ve üzeri kişilerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,1 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,7 ile Şanlıurfa ve yüzde 16,8 ile Diyarbakır takip etti. Oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 1,1 ile Edirne, yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale olarak kaydedildi.

2023 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili yüzde 12,4 ile Siirt ve yüzde 12,3 ile Muş takip etti. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,5 ile Edirne, yüzde 0,6 ile Kırklareli ve Bartın oldu.


Çocukların velayeti büyük ölçüde anneye verildi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2023 sonuçlarına göre ailesinin kendisini daha mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı %69,9. Bireylerin mutluluk kaynağı olduğu kişiler listesinde bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendileri, yüzde 3,8 ile eş, yüzde 2,9 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip ediyor.

ADNKS sonuçlarına göre, geçen yıl Türkiye'de 22 milyon 206 bin 34 çocuktan, anne ve babası ölen çocukların sayısı 5 bin 461, babası ölen çocukların sayısı 263 bin 757, babası ölen çocukların sayısı ise 263 bin 757 oldu. Annesi ölen çocukların sayısı ise 82 bin 291 oldu.

Cinsiyete göre incelendiğinde, annesi ve babası ölen erkek çocuk sayısı 2 bin 848, annesi ölen kız çocuk sayısı 2 bin 613, babası ölen erkek çocuk sayısı 134 bin 881, annesi ölen kız çocuk sayısı 2 bin 881 oldu. Annesi ölen erkek çocuk sayısı 128 bin 876, kız çocuk sayısı ise 41 bin 847 oldu. Kız çocuk sayısının ise 40 bin 444 olduğu kaydedildi.


Geçen yıl 171 bin 881 çift boşandı

Boşanma istatistiklerine göre geçen yıl 171.881 çift kesin boşanmayla boşandı ve 171.213 çocuğun velayeti elinde kaldı. Boşanma davalarının ardından çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği öğrenildi. Velayetin yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.

Ailelerde bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarına göre, 2004 yılında evinde internet erişimi olan ailelerin oranı %7 iken, 2023 yılında bu oran %95,5'e yükseldi. Evlerde dizüstü bilgisayar, tablet ve netbook gibi taşınabilir bilgisayarların payı yüzde 0,9'dan yüzde 45,2'ye, cep telefonu/akıllı telefonların payı ise yüzde 53,7'den yüzde 99,7'ye çıktı.


Yoksulluk oranı ise yüzde 21,7.

Gelirler ve yaşam koşullarına ilişkin araştırma sonuçlarına göre, ailelerin eşdeğer bireysel harcanabilir ortalama gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre 2023 yılında yoksulluk oranı %21,7 olarak hesaplandı.

Aile türüne göre yoksulluk oranını incelediğimizde ailelerin yüzde 13,7'sinin tek kişilik ailelerden, yüzde 21,6'sının tek aileden, yüzde 25,7'sinin geniş ailelerden ve yüzde 10,7'sinin ailelerden oluştuğunu görüyoruz. aile birimi olmayan birden fazla kişiden oluşur. Bunlardan 13,6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.


Kendi evinde yaşayanların oranı ise %56,2'dir.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında konut sahipliği durumu incelendiğinde kişilerin yüzde 56,2'sinin yaşadığı evin sahibi olduğu, yüzde 27,8'inin ise kiracı olduğu belirlendi. Konutta yaşayanların oranı yüzde 0,9, kendi evinde yaşamayan ve kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 oldu.

2023 yılında insanların %32,6'sı yalıtımdan dolayı ısınma sorunu yaşayacak, %32'si sızdıran çatı, rutubetli duvarlar, çürük pencere çerçeveleri gibi nedenlerle sorun yaşayacak, %19,8'i trafik veya sanayiden kaynaklanan hava kirliliği ve çevre sorunları yaşayacak veya ne olursa olsun çevre sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir